23ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Γραμματισμό
&
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματισμού

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δεπτερόλεπτα

Θέμα του συνεδρίου

Γραμματισμός για όλους:
Νέες προκλήσεις, νέες προοπτικές

Το 23ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Γραμματισμό  το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Γλώσσας και Γραμματισμού (ΕΕΓΓ) και την Federation of European Literacy Associations (FELA) και το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γραμματισμού, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Γλώσσας και Γραμματισμού θα πραγματοποιηθούν στο Συνεδριακό Κέντρο του Minoa Palace, στα Χανιά της Κρήτης, από 24 έως 26  Ιουνίου 2024.

Mary Kalantzis 200px
Mary Kalantzis
University of Illinois, USA
Cathy Burnett
Cathy Burnett
Sheffield Hallam University, UK
Prof. Kate Cain Lancaster University
Kate Cain
Lancaster University, UK

Από τη Διακήρυξη για το Δικαίωμα στον Γραμματισμό των Ευρωπαίων Πολιτών

Ο γραμματισμός είναι βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Καθιστά τα άτομα ικανά να ζουν μία αξιόλογη ζωή και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και πρόοδο των κοινωνιών στις οποίες ζούμε. Με τον όρο γραμματισμό εννοούμε την ικανότητα του ατόμου να διαβάζει και να γράφει σε επίπεδο τέτοιο, ώστε να μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί τη γραπτή επικοινωνία αποτελεσματικά σε όλα τα μέσα (έντυπα και ηλεκτρονικά) συμπεριλαμβανομένου και του ψηφιακού γραμματισμού.

Ο γραμματισμός είναι μία βασική προϋπόθεση για όλες τις μορφές της μάθησης. Στις κοινωνίες του 21ου αιώνα, οι οποίες βασίζονται στη γνώση, όπου διαχέονται ταχύτατα οι νέες τεχνολογίες και αλλάζει συνεχώς το εργασιακό περιβάλλον, η μάθηση του γραμματισμού δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην παιδική και εφηβική ηλικία, αλλά πρέπει να αποτελεί μία δια βίου ανάγκη και απαίτηση.

Κάθε Ευρωπαίος πολίτης έχει το δικαίωμα στον γραμματισμό. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες όλων των ηλικιών, ανεξάρτητα της κοινωνικής τους τάξης, της θρησκείας τους, της εθνικότητάς τους και του φύλου τους, έχουν πρόσβαση στους απαραίτητους πόρους και τις ευκαιρίες, για να αναπτύξουν ικανοποιητικές και σταθερές δεξιότητες γραμματισμού, προκειμένου να κατανοούν και να χρησιμοποιούν τη γραπτή επικοινωνία σε έντυπα και ψηφιακά μέσα.

Το πλήρες κείμενο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο 

 

Διοργανωτές Συνεδρίου

Federation of European Literacy Associations και Ελληνική Εταιρεία Γλώσσας και Γραμματισμού

Scroll to Top