Επιστημονική Επιτροπή

Krasimira Aleksova, Βουλγαρία  Αθανάσιος Μιχάλης
      
Αθανάσιος Αϊδίνης

Αγγελική Μουζάκη

Μαρία Αμπαρτζάκη

Κωνσταντίνος Ντίνας
      
Ευαγγελία Αραβανή

Μαρία Παπαδοπούλου
      
Laura Benítez Sastre, Ισπανία

Σμαράγδα Παπαδοπούλου
      
Greg Brooks, Ηνωμένο Βασίλειο

Παναγιώτα Παπούλια-Τζελέπη
      
José António Carvalho, Πορτογαλία

Ευθυμία Πεντέρη
      
Tara Concannon-Gibney, Ιρλανδία

Zuzana Petrová, Σλοβακία
      
Drahomira Cupar, Κροατία

Patricia Schillings, Βέλγιο
      
Αγγελική Γιαννικοπούλου

Ιωάννης Σπαντιδάκης
      
Ιωάννης Γρηγοράκης

Μαρίνα Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά
      
Μαρία Δημάση

Sari Sulkunen, Φινλανδία
      
Maria de Lourdes Dionisio, Πορτογαλία
 
Νεκτάριος Στελλάκης
      
Elena Ioannidou, Κύπρος
 
Ευφημία Τάφα
      
Martina Dragija Ivanović, Κροατία
 
Μαρίνα Τζακώστα
      
Sandra Kalnina, Λετονία
 
Marieta Tzetkova, Βουλγαρία
      
Σταυρούλα Κοντοβούρκη, Κύπρος
 
Sirje Torim, Εσθονία
      
Μαρία Κρέζα

Ariana-Stanca Vaccaretou, Ρουμανία
      
Τριανταφυλλιά Κωστούλη
 
Renate Valtin, Γερμανία
      
Kadi Lukanenok, Εσθονία
 
Mairin Wilson, Ιρλανδία

Ευγενία Μαγουλά
 
Άννα Φτερνιάτη

Κωνσταντίνος Μαλαφάντης
 
Ελισάβετ Χλαπάνα

Γεώργιος Μανωλίτσης

 


Tiziana Mascia, Ιταλία

 


Ieva Margevica-Grinberga, Λετονία
 

       

Scroll to Top