Είδη Εργασιών

 

Προφορική Ανακοίνωση

Η κάθε συνεδρία θα έχει διάρκεια 90 λεπτά. Θα περιλαμβάνει 4 διαδοχικές ανακοινώσεις εργασιών από τις οποίες η κάθε μία θα διαρκεί 20 λεπτά. Στο τέλος κάθε συνεδρίας θα αφιερώνονται 10 λεπτά για ερωτήσεις πάνω στις ανακοινώσεις που προηγήθηκαν. Οι ανακοινώσεις των εργασιών πρέπει να ακολουθούν τη χρονική σειρά που ορίζεται από το πρόγραμμα, ακόμα και αν δεν είναι παρούσα/ρών η/ο εισηγήτρια/γητής. Αυτή η συνθήκη επιτρέπει να μπορούν να μετακινούνται από μία συνεδρία σε άλλη οι σύνεδροι που το επιθυμούν. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο μέγιστος αριθμός των λέξεων είναι 200 (συμπεριλαμβανομένων του τίτλου και των ονομάτων των συγγραφέων).

Αναρτημένη ανακοίνωση/poster

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα εκτίθενται σε καθορισμένο τόπο και για καθορισμένη διάρκεια και οι εισηγητές θα συζητούν για την εργασία τους με όλες/ους τις/ους ενδιαφερόμενες/ους. Οι αναρτημένες ανακοινώσεις πρέπει να έχουν διαστάσεις 90 εκατοστά σε ύψος και 60 εκατοστά σε πλάτος (A1) και να μπορούν να τοποθετηθούν με πινέζες. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο μέγιστος αριθμός των λέξεων είναι 200 (συμπεριλαμβανομένων του τίτλου και των ονομάτων των συγγραφέων).

Συμπόσιο

Κάθε συμπόσιο θα διαρκεί 90 λεπτά και θα περιλαμβάνει μια σειρά εργασιών γύρω από ένα κοινό θέμα. Στα συμπόσια οι πρόεδροι θα ορίζονται μεταξύ  των εισηγητών. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο μέγιστος αριθμός των λέξεων είναι 200 (συμπεριλαμβανομένων του τίτλου και των ονομάτων των συγγραφέων).

Στρογγυλό τραπέζι

Η κάθε συνεδρία θα έχει διάρκεια 45 λεπτά. Οι εισηγήτριες/γητές αναμένεται να παρουσιάσουν και να συζητήσουν το θέμα της εισήγησής τους με το κοινό. Για την υποβολή των προτάσεων, ο διοργανωτής θα πρέπει να στείλει μια γενική περίληψη με τον κατάλογο όλων των εισηγητών, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων και των περιλήψεων των παρουσιάσεών τους. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο μέγιστος αριθμός των λέξεων είναι 200 (συμπεριλαμβανομένων του τίτλου και των ονομάτων των συγγραφέων).

Εργαστήρια

Κάθε εργαστήριο θα διαρκεί 45 λεπτά ή 90 λεπτά. Σε περίπτωση που ένα εργαστήριο παρουσιάζεται από ένα άτομο πρέπει να έχει διάρκεια 45 λεπτών. Στα εργαστήρια που περιλαμβάνουν πολλές/ούς εισηγήτριες/γητές μία ή ένας από αυτές/ούς πρέπει να ορίζεται ως πρόεδρος. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο μέγιστος αριθμός των λέξεων είναι 200 (συμπεριλαμβανομένων του τίτλου και των ονομάτων των συγγραφέων).

Scroll to Top