Οργανωτική Επιτροπή


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Γλώσσας και Γραμματισμού (Ε.Ε.Γ.Γ.)

                 Ευφημία Τάφα, Πρόεδρος

                 Μαρίνα Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, Αντιπρόεδρος

                 Ευαγγελία Αραβανή, Γραμματέας

                 Ελισάβετ Χλαπάνα, Ταμίας

                 Μαρία Κρέζα, Μέλος


Σε συνεργασία με τη Federation of European Literacy Associations (F.E.L.A.)

                   Marieta Tzvetkova, Πρόεδρος

                   Ann-Sofie Selin, Ταμίας

                   Greg Brooks, πρ. Πρόεδρος

 

 

Scroll to Top