Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Σας ενημερώνουμε ότι αυτό είναι το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του 23ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τον Γραμματισμό και του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γραμματισμού. Aυτό είναι ένα προκαταρκτικό πρόγραμμα μόνο με τους κωδικούς αριθμούς κάθε εισήγησης το οποίο περιλαμβάνει όλες τις περιλήψεις που έγιναν αποδεκτές για παρουσίαση στο συνέδριο. Το proposal number της παρουσίασης αναφέρεται στο μήνυμα αποδοχής της παρουσίασής σας που έχετε λάβει.

Το τελικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα κατά τα μέσα Μαΐου με τα ονόματα των συγγραφέων και τους τίτλους των εργασιών τους.

Στο τελικό πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν μόνο οι εργασίες για τις οποίες έστω και ένας από τους συγγραφείς έχει κάνει εγγραφή και πληρωμή έως 15 Απριλίου 2024.

Scroll to Top