Πρόγραμμα

Σας ενημερώνουμε ότι αυτό είναι το ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του 23ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τον Γραμματισμό και του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γραμματισμού

Το τελικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο τις εργασίες για τις οποίες έστω και ένας από τους συγγραφείς έχει κάνει εγγραφή και πληρωμή έως 15 Απριλίου 2024.

Scroll to Top