Σημαντικές Ημερομηνίες

2023 

31 Μαρτίου: Έναρξη για την υποβολή περιλήψεων προς κρίση 

1 Νοεμβρίου: Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων προς κρίση

10 Νοεμβρίου: Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή περιλήψεων προς κρίση

2024 

15 έως 31 Ιανουαρίου: Γνωστοποίηση για την αποδοχή ή απόρριψη των εργασιών 

1 Φεβρουαρίου: Έναρξη των εγγραφών 

30 Μαρτίου: Καταληκτική ημερομηνία για την Έγκαιρη εγγραφή χαμηλού κόστους/Early bird 

15 Απριλίου: Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής για τους συμμετέχοντες με ανακοίνωση

Scroll to Top